EMLA Alapítvány a Környezeti Oktatás Támogatására EMLA Környezeti Management és Jog Egyesület

 

1076 Budapest, Garay u. 29-31. I.em.1.
Tel:+36-1-322-8462,352-9925
Fax: +36-1-413-0300
Email: emla [kukac] emla.hu
Adószám: 18041033-2-42

Erdőbal

Az EMLA Egyesület egy a környezetvédelmi jog és a környezeti management kérdéseivel foglalkozó non-profit társadalmi szervezet, amely munkáját országos, európai és nemzetközi szinten végzi. Egyesületünk fő tevékenységei közé tartozik a közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadás és jogi képviselet, a környezetjogi kutatás, szakértés és oktatás, valamint környezeti management projektek lebonyolítása. Az EMLA alapító tagja a Justice and Environment-nek és tagja a European Environmental Bureau-nak. Az Egyesület által létrehozott EMLA Alapítvány a környezeti oktatásban tevékenykedik.

Energetikai állami támogatások 2014-2020 - hazai vonatkozások

2014. áprilisában megjelent a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló EU Bizottsági Iránymutatás. Mivel hatályba lépését követően az e dokumentumban foglaltak alapján dönt a Bizottság afelől, hogy mely támogatások alkalmazása von maga után versenyjogi vizsgálatot és a vonatkozó intézkedés hatályon kívül helyezését, a jelen dokumentum röviden kitér azon lényeges pontokra, határidőkre, melyekre a hazai jogalkotónak is figyelemmel kell lennie a későbbiekben a környezetvédelmi és energetikai támogatási rendszer alakítása során.

Energetikai állami támogatások 2014-2020

Az Association Justice and Environment (J&E), mint környezetvédelmi joggal foglalkozó szervezetek európai hálózata 2014 során áttekintő jogi tanulmányt készített az EU Bizottsága által 2014 áprilisában kiadott Iránymutatásról, mely a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szól. A jelen dokumentum ezen analízis magyar nyelvű összefoglalója.

Visegrad 4 Aarhus Center Aarhusi Egyezmény

Visegrad 4 Aarhus Center Aarhusi Egyezmény lakossági tájékoztató kiadvány.

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak képzés

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak képzés indul a BME-n, a képzés nappali és levelezős formában is elérhető.

Visegrad 4 Aarhus Center

Az EMLA, mint a Justice and Environment (J&E) tagja egyúttal tagja a Visegrad 4 Aarhus Center–nek (V4 AC). A V4 AC a lakosság számára ad jogi tanácsot a Visegrádi Régióban közösségi részvételi kérdésekben, környezetvédelmi ügyekben. A V4 AC megalapítását és működését az International Visegrad Fund nagylelkű támogatása tette lehetővé.


Justice - Big Day

Településfejlesztés, településrendezés

Új kiadványunk a településfejlesztés, településrendezés körében 2013-2014 során megvalósított programunk eredményeit foglalja össze. A program keretében egyrészről összegyűjtöttük azokat a legfontosabb, a témában érintett lakosság, civil szervezetek által - reményeink szerint – jól hasznosítható ismereteket, amelyek segítenek eligazodni a településfejlesztés, településrendezés hatályos jogszabályi előírásai között.

Az Aarhusi Egyezmény ismertsége

Az Aarhusi Egyezmény ismertsége
A Justice and Environment (J&E) hálózat 2013-ban egy vizsgálat keretében arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen mértékben ismerik az érintettek az Aarhusi Egyezményt és az EU környezetvédelmi jogát. A vizsgálat eredményeiről szóló tanulmány angolul itt olvasható: Tanulmány angolul
A vizsgálat magyar nyelvű összefoglalója itt érhető el: Magyar összefoglaló
Angol nyelvű cikk a vizsgálatról és annak eredményeiről: Vizsgálat eredménye angolul
Az EMLA Egyesület, mint a J&E tagja örömmel vár minden kérdést vagy megjegyzést a fentiekkel kapcsolatban az emla@emla.hu emailcímre.
A vizsgálat a Central European Initiative támogatásával valósulhatott meg (www.cei.int).

Településrendezési rendszer értékelése

A településrendezési döntések hosszú távon meghatározzák egy település fejlődését, jövőjét. A közösségek alapvető érdeke, hogy a településrendezési eljárásokban az összes szakmai és civil résztvevő a lehető legtájékozottabban, legaktívabban vegyen részt és egymással érdemi párbeszédet folytasson.
A Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programjának segítségével a Környezeti Management és Jog Egyesület arra vállalkozott, hogy felméri a településrendezés legfontosabb gyakorlati tapasztalatait és különböző lépéseket tesz a nyilvánosság tájékoztatása, hatékonyabb részvétele érdekében.
Az alábbi kérdésekkel a településrendezés gyakorlatában felmerülő nehézségeket, problémákat igyekszünk feltárni a területen gyakorlattal rendelkező szakemberek bevonásával. A válaszok alapul vételével a nyilvánosság számára készülő kiadványunk szintén elérhető lesz ezen a felületen.
Válaszaikat nagyon köszönjük!

Környezeti felelősség az Európai Unióban

Értelmezési kérdések és továbbfejlődési irányok az ELD fogalmi rendszerében

A környezeti kár megállapításának gyakorlata - jogesetek

Magyarországon az EU környezeti felelősségi irányelve (2004/35/EK) átültetése több jogalkotási aktus eredményeként zajlott le. A már létező környezetvédelmi törvény rendelkezései és főbb fogalmai kerültek átalakításra, illetve kiegészítésre, továbbá az egyes intézkedésekről, és a környezeti károk helyreállításáról, valamint a természeti kár megállapításáról és értékeléséről külön kormányrendeletek születtek.

Aarhus és EU jog?

Az mi?
Szeretnénk tudni, hogy mit gondol az egyszeri NGO az Aarhusi Egyezményről és az EU környezetjogáról. Készítettünk két online kérdőívet, amik itt megtalálhatók:
Aarhus: Link
EU jog: Link
Kérünk minden civil szervezetet, aki kedvet érez arra, hogy 2x5 perccel hozzájáruljon ehhez a vizsgálathoz, és tud alapszinten angolul, hogy válaszoljon a kérdésekre, természetesen név nélkül.
A kikérdezés egy olyan projekt része, amely az Aarhusi Egyezmény és az EU környezetjog ismertségét hivatott előmozdítani, és amelyet a Central European Initiative (www.cei.int) támogat.
Előre is köszönjük!

Vörösiszap Almásfüzitőn

A mai naptól havonta egyszer tájékoztatjuk az érdeklődőket egy folyamatban lévő ügyről, melyet a Greenpeace Magyarország felkérésére viszünk. A GP még 2012-ben panasszal fordult az Európai Bizottsághoz, kérve, hogy az indítson Magyarországgal szemben jogsértési eljárást. Kifogásolta a GP, hogy az almásfüzitői vörösiszap tározó felszínén egy vállalkozás hulladékkezelési tevékenységre kapott engedélyt. Álláspontjuk szerint - amit mi is osztottunk és jogi véleményünkkel támogattunk - az engedélyezett tevékenység több szempontból is ellentétes a magyar és az uniós környezetvédelmi joggal. Az ügy jelenleg is a Bizottság előtt van, és döntésre vár. Elősegítendő a döntéshozatali folyamatot, az EMLA észrevételeket terjesztett a Bizottság elé, amelyben felsoroltuk, hogy álláspontunk szerint az Almásfüzitőn követett gyakorlat miért több, mint egy szimpla kirívó est, és az ott tapasztaltak miért képezik egy tartós és általános közigazgatási gyakorlat részét. Jelenleg egy olyan szakmai anyagon dolgozunk, amely a környezeti hatásokat hivatott feltárni.

A hulladékmegelőzés elvének érvényesítése a hazai jogalkotásban

A HUMUSZ 2012-es Zöld Forrás pályázatának keretében arra kerestük a választ, hogyan épül be a hulladékmegelőzés alapelve a termelést és fogyasztást meghatározó jogszabályokba.

EMLA a Zöld OT-n

Megjelent a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek 2013. évi Országos Találkozójának honlapján az EMLA által szervezett kísérő rendezvény programja. A találkozón való részvétel regisztrációhoz kötött vagy a helyszínen vásárolható látogatójegy.

A környezeti felelősség irányelvének hazai átültetése

Az EMLA Egyesület a környezetjogi szervezetek európai hálózatának, az Association Justice and Environment-nek egyik alapító tagja, s aktívan részt vesz e nemzetközi szervezet tevékenységében, amelynek céljai közé tartozik a környezet védelme érdekében mind a nemzeti, mind az európai uniós környezetjogi jogalkotásnak, illetve a környezetjogi előírások megfelelő végrehajtásának segítése.
A környezetben keletkező veszélyhelyzetekért és károkért való intézkedési, helytállási kötelezettség, a környezeti felelősség szabályozottsága egyre nagyobb jelentőséget nyer. A társadalmi, erkölcsi felelősség, a környezettudatosság szintje a környezetszennyezés problémáinak megoldásában önmagában nem hatékony eszköz, ezért a jogi szabályozás a környezetjogi felelősség területén is elengedhetetlen.

Együttműködés szembenállás helyett a fenntartható területhasználatért

A területhasználat változása, a beruházások elhelyezése számos környezeti konfliktust indukál. Hogy ezen konfliktusok kezelése konfrontációs, vagy kooperatív módon történik, az a résztvevők szándékán múlik. Projektünk egy asztalhoz kívánja ültetni a beruházókat, a hatóságokat és a lakosságot/civil szervezeteket egy kiemelt környezeti konfliktus kapcsán. Eközben jogi segítséget nyújtunk a civil szektornak, hogy a többi szereplővel azonos helyzetből, jogait felelősen gyakorolva léphessen fel.

Információhoz való hozzáférés és részvétel a helyi (települési) környezeti ügyekben

Elkészült tájékoztató kiadványunk a lakosság és civil szervezetek számára, az információhoz való hozzáférésről és részvételről a helyi környezeti ügyekben.

Rendezvény a települési környezeti ügyekben való részvételről

Egyesületünk munkatársai, illetve a hazai környezetvédelmi jog ismert és elismert szakértői tartottak előadást, illetve válaszoltak a résztvevők kérdéseire, felvetéseire. Elmondhatjuk, hogy igen konstruktív párbeszéd bontakozott ki a résztvevők között; több olyan probléma-felvetés, kérdés is érkezett a résztvevő önkormányzatok, civil szervezetek, illetve magánszemélyek részéről, amelyeket aztán az egyes előadásokat tartó szakértők megválaszoltak és amely témaköröket aztán a program keretében készített, elektronikus formában kiadott és terjesztett kiadványunk anyagába is beépítettünk.

Közeledik a Justice & Environment közgyűlésének időpontja

Az EMLA szervezi idén a J&E éves közgyűlését, melyet a budapesti Hotel Arénában tartunk szeptember 24. és 28. között.

Képzés az infromációhoz való hozzáférésről és részvételről helyi környezeti ügyekben

Tisztelettel meghívjuk Önöket, 2012. szeptember 18-án tartandó egynapos képzésünkre, amely környezetvédelmi társadalmi szervezetek, önkormányzatok részvételével és közreműködésével kerül megrendezésre.
Az egynapos program keretében bemutatásra kerülnek a Vidékfejlesztési Minisztérium által támogatott projekt keretében szerzett tapasztalatok, ismertetésre kerülnek az egyesületünk által kiértékelt lakossági, civil szervezeti és önkormányzati kérdőívek eredményei, lehetőség lesz továbbá arra, hogy a résztvevők megvitassák egymással tapasztalataikat, véleményüket a témával kapcsolatban.

Magyarország csatlakozik a Nyílt Kormányzati Együttműködéshez (OGP)

2011 őszén az EMLA azzal az ötlettel keresett meg néhány civil szervezetet, hogy közösen érdeklődjünk a Kormánynál: szándékában áll-e csatlakozni az Obama elnök által indított Nyílt Kormányzati Együttműködéshez (Open Government Partnership)?

Információhoz való hozzáférés és részvétel a helyi (települési) környezeti ügyekben

Jelen projektünk keretében a nyilvánosság, így a lakosság és a környezetvédelem területén működő civil szervezetek környezeti információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait kívánjuk felmérni, segíteni és fejleszteni a Vidékfejlesztési Minisztérium 2011 évi „Zöld Forrás” pályázati programjának támogatásával.

Nukleáris információkhoz való hozzáférés

Az EMLA részvételével működő Aarhus és Nukleáris Kerekasztal (teljes nevén Kerekasztal az Aarhusi Egyezmény alkalmazásának a nukleáris döntéshozatalban való előmozdítására) véglegesítette és elfogadta azt az eljárási javaslatgyűjteményt, ún. protokollt, ami a környezeti információkhoz való hozzáférésről szól és aminek betartását a Kerekasztal résztvevői önként vállalták. A protokoll megpróbálja biztosítani a hivatkozott információkhoz való hozzáférést, és ezáltal megkönnyíteni az adatigénylők dolgát, miközben figyelemmel van az adatgazdák szempontjaira is. A Kerekasztal tagjai többek között az MVM, a Paksi Atomerőmű, a VM, az NFM, az OAH, az EMLA, az Energiaklub, illetve korábban a jövő nemzedékek országgyűlési biztosa és az adatvédelmi biztos.

Zöldek Országos Találkozója

Március 16. és 17-én részt vettünk a Zöld Szervezetek Országos Találkozóján Kiskunhalason, ahol a Vidékfejlesztési Minisztérium Zöld Forrás programjának támogatásával ingyenes jogi segítségnyújtást biztosítottunk a résztvevőknek.

Támogatás

Peter Kellner, a Richmond Global, az Endeavor és az EMLA alapítója támogatásban részesítette Egyesületünket és az EMLA Alapítványt. A támogatást az Egyesület pályázati önrészhez kívánja felhasználni, mellyel tevékenységünk fenntarthatóságát szeretnénk növelni. Az Alapítványnak juttatott támogatási részt egy új, gyakorlat-orientált környezeti oktatási ösztöndíjprogram kialakítására és menedzselésére fordítjuk. A program előkészítése megindult, további információkat az EMLA honlapján és Facebook oldalán kaphatnak majd az érdeklődők.

EEB tagság

2011.október 25-től az EMLA Egyesület tagja lett az EEB-nek (European Environmental Bureau).

Egészséges Környezet

Elkészült az Egészséges Környezet projektben írt kiadványunk és elérhető az EMLA honlapján. Információt tartalmaz a közegészségügyi hatóságról és néhány kritikai megjegyzést fogalmaz meg az ÁNTSZ-ek működéséről.

TAI 3D az ENSZ honlapján

A The Access Initiative 3D (3 Demands) kampánya felkerült az ENSZ-nek a jövő évi riói konferenciával foglalkozó hivatalos honlapjára.

2010-ben kapott SZJA 1% felhasználása

Az EMLA Egyesület 2010-ben 139 671 Ft-ot kapott a személyi jövedelemadók felajánlott 1%-ából. Ezt az összeget környezetvédelmi jogi szolgáltatásunk biztosítására fordítottuk. A felajánlásokért ezúton mondunk hálás köszönetet.

TAI 3D

Európából egyedül hazánk vesz részt jelenleg a TAI 3D kampányában
A The Access Initiative 3D (3 Demands) kampányának lényege, hogy civil szervezeti oldalról fogalmaz meg követeléseket a kormányzat felé a 2012-es Riói Konferenciára való felkészülés keretében. További információk a kampányról és a magyar részvételről a címre kattintva érhetők el.

Az EMLA Jogi Segítő Szervezet lett!

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata az EMLA-t jogi segítő szervezetként vette nyilvántartásba. Szolgáltatásaink így ezentúl a jogi segítségnyújtásról szóló törvény (2003. évi LXXX. tv.) keretei között is igénybe vehetők az arra jogosultak számára.

Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben

Egyesületünk 2011.június 30-án rendezte meg a "Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben - a helyi rendelet-alkotás keretei" címmel konferenciáját. A konferencia a KvVM Zöld Forrás programja által támogatott, ugyanezen címmel az elmúlt egy évben lefolytatott kutatásunk keretében került megrendezésre, amely kutatás során a települési önkormányzatok zaj-szabályozással kapcsolatos rendeleteit és a helyi rendelet-alkotás kereteit vizsgáltuk.

EU által támogatott jogsegélyszolgálat

A Justice & Environment (J&E) Környezetvédelmi Jogi Szervezetek Hálózata működési támogatásban részesül az Európai Unió 2011 évi LIFE+ NGO Grants pénzügyi alapjából. Ennek a támogatásnak egy része magánszemélyek és civil szervezetek számára környezeti ügyekben nyújtott jogi tanácsadást finanszíroz. A J&E ezt a jogi tanácsadást az EMLA jogi szakértőin keresztül szolgáltatja. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az EMLA által nyújtott jogi segítség egy részét ténylegesen a J&E szolgáltatja, s azt az Európai Unió támogatja.

Megalapozott döntések a civil képviselet során

Az EMLA Egyesület eddigi működése során is több alkalommal szembesült olyan helyzetekkel, amikor erőssége, a környezetjog ismerete egyúttal meghatározta gyengéit is, azaz az ökológiai és természettudományos tudásban, valamint a környezetjogtól távol álló jogágak ismeretében jelentkező hézagokat. Ez azt eredményezte, hogy az EMLA szakemberei esetenként nem tudtak azonos eredményességgel állást foglalni egyes kérdésekben, amikor nem a környezetjog vagy környezetpolitika merült fel témaként. A probléma megoldására a szükséges és hiányzó tudást külső szakértők bevonásával teremtjük meg. Projektünket a Nemzeti Civil Alapprogram az NCA-DP-10-B-0024 pályázati azonosító alatt támogatja.

Közérdekű környezetvédelmi jogi konferencia

2011. március 3-6 között ismét megrendezésre került Eugene-ban (Oregon, USA) a PIELC, a nagyszabású közérdekű környezetvédelmi jogi konferencia. A konferencián munkatársunk, dr. Szilágyi Szilvia is előadást tartott egyesületünk közérdekű környezetvédelmi tanácsadó-jogi tevékenységéről és a környezeti hatásvizsgálati eljárás gyakorlati nehézségeiről. Az előadás anyaga honlapunkról is letölthető.

Klímaváltozás és Jog

Az EMLA Egyesület több, mint fél évtizede kíséri figyelemmel a klímaváltozás (a kiváltó okok és a hatásokhoz való alkalmazkodás) jogi szabályozását és vesz részt annak kutatásában és alakításában. Az alábbi linkeken 2008-2010 évi projektünk eredményei, kutatási anyagai, összehasonlító vizsgálataink megállapításai olvashatók magyar nyelven. Az angol nyelvű anyagok az EMLA angol honlapján találhatók meg.

Az erőforrás-korlátozás uniós példája

A halászati erőforrásokhoz való hozzáférés szabályozása

BME Környezetjogi képzés

A projektek menüpont alatt letölthetők a Műszaki Egyetemen tartott környezetjogi előadások anyagai.

Területi tervek és döntéshozatal - a társadalom szerepe

Az EMLA az MTVSZ-szel közösen, a Zöld Régiók Hálózata kezdeményezés (www.zoldregiokhalozata.hu) keretein belül hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a társadalom tudatossága növekedjék, a részvételi jogok gyakorlásához szükséges ismeretek eljussanak azokhoz, akik részt kívánnak venni a területi tervezési és döntési folyamatokban. Ezt a célt szolgálja az EMLA által elkészített tanulmány is, mely a legfontosabb jogszabályok és folyamatok magyarázatát és néhány gyakorlati tanácsot tartalmaz.

A J&E fellép a GMO-k ellen

A Justice and Environment (J&E) (amelynek tagja az EMLA is) fellép a GMO-k ellen az európai környezetjog és az Aarhusi Egyezmény által adott keretek között.

Víz-Keretirányelv átültetése és végrehajtása egyes nemzeti jogrendszerekbe - új angol nyelvű kiadvány

"A közösségi cselekvés kereteinek meghatározásáról a víz-politika területén" című, 2000/60/EK irányelv (VKI), az EK új víz-politikája érvényesítésének legfontosabb eszköze. Előírásai szerint az Európai Unió tagállamaiban 2015-ig jó állapotba kell hozni a felszíni és felszín alatti vizeket, és fenntarthatóvá kell tenni ezt a jó állapotot. Ezt a célt a VKI számtalan, határidőhöz kötött előírás teljesítésével, a tagállamok vízgyűjtő-gazdálkodási szabályozásának összehangolásával, a társadalom széles körű bevonásával kívánja elérni.

Környezeti monitoring rendszer az illegális hulladék lerakók feltárására

Mostantól elérhető a monitoring rendszer térképes felülete. Itt meg lehet nézni a légifelvételek alapján azonosított illegális hulladéklerakókat, nyomon lehet követni a terepi ellenőrzést. Ha valaki ilyen lerakót talál a térképes rendszerben be is tudja jelenteni számunkra. Az adatok folyamatosan frissülnek a terepi ellenőrzés és a képfeldolgozás új adataival.

Közép-Magyarországi Regionális Környezeti Monitoring Rendszer Létrehozása és a Működtetése az Illegális Hulladéklerakók feltárására

Végéhez közeledik a számítógépes rendszer fejlesztése, melynek során légifelvételek segítségével kerülnek majd beazonosításra a központi régióban található illegális hulladéklerakók.
Megtörtént az első mintaterület terepi ellenőrzése, és annak eredményeinek visszacsatolása a fejlesztő munkába.

Környezetvédő társadalmi szervezetek ügyféli joga

A magyar környezetjog egyik alapkérdésre az ügyféli jog terjedelme. Ezen belül is érdeklődésre tarthat számot a környezetvédő társadalmi szervezetek ügyféli joga és azon eljárások köre, ahol ez érvényesül.

A környezeti felelősség alapjai a magyar jogban

- áttekintés a környezeti kárfelelősségről szóló EK irányelv végrehajtásáról hazánkban –

Design és programozás: Sándor Csaba, EMLA Egyesület, 2005. Az EMLA Portált az APC Hírverő működteti.