News

Környezeti információk és részvételi jogok

Az egészséges környezethez való jog hatékonyabb biztosításának és érvényesítésének elősegítése Egyesületünk alaptörekvése a kezdetektől fogva. Magyarország Alaptörvénye, valamint az EU joggal harmonizált koherens környezetvédelmi jogszabályösszesség gyakorlatban való kikényszerítése közös érdek, melyben mindenki közvetlenül is érintett, így befolyását bárki jogosan érvényesítheti. A társadalom egésze, csoportjai és az egyének a hatásviselői a környezeti ártalmaknak, ezért nem mellőzhető a bevonásuk az ezzel kapcsolatos döntések, jogalkotási aktusok előkészítésébe, a döntések meghozatalába, a döntés megvalósulásának ellenőrzésébe. A hatékony társadalmi részvétel elősegítését célul tűzve készült el a 'Jogi és gyakorlati útmutató a környezetvédelmi ügyekben való közösségi részvételhez' c. segédlet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, mely kézzel fogható segítséget kíván nyújtani a környezetvédelem területén történő igényérvényesítéshez.

 

Letölthető iratminták

Közérdekű adat kiadása iránti kérelem

Civil szervezet ügyfélként történő bejelentkezése hatósági eljárásba

Magánszemély ügyfélként történő bejelentkezése hatósági eljárásba

Fellebbezés ügyféli jog megtagadása esetén

Környezetvédelmi tárgyú panasz bejelentés

Tags: 

Ingyenes jogi segítségnyújtás a települési lakókörnyezet levegőminőségének védelmében

Vitathatatlan, hogy a jó minőségű levegő az egészséges környezet alapeleme. Ez azonban nem minden esetben érvényesül maradéktalanul, és ahol nem, ott az érintett lakosság többféle eszközt is igénybe vesz a környezetállapot helyreállítása végett. Viszont sok esetben a megbízható, tapasztalt és ingyenes vagy alacsony áron megfizethető jogi segítség nem elérhető. Ezen kíván segíteni az EMLA jogsegélyszolgálatával, amely immár 21 éve működik. Tapasztalataink azt mutatják, hogy mind szomszéd lakosok, mind közelben működő termelő vagy szolgáltató üzemek okozhatnak elsősorban égetéssel légszennyezési problémákat, így ilyen esetek bárhol előfordulhatnak és sajnos nagy számban elő is fordulnak.  

Tags: 

A Natura 2000 hatásbecslés, a "megfelelő vizsgálat" szabályai az EU-ban

Az Association Justice and Environment (J&E), amelynek az EMLA Egyesület alapító tagja, a Natura 2000 területekre vonatkozó megfelelő vizsgálat szabályozását, az uniós bírósági joggyakorlatot tanulmányozza, s a tagállami jogalkalmazási gyakorlatot veszi górcső alá ebben az évben.

Az EU Élőhelyvédelmi Irányelve tartalmazza a megfelelő vizsgálat szabályait, s a gyakorlatban az Európai Unió Bírósága (EUB) számos döntésében e szabályokat értelmezi.

A J&E által készített rövid iránymutatás célja az Élőhelyvédelmi Irányelv vonatkozó szabályainak és az EUB irányadó esetjogának felvázolása, s ezt ajánljuk Nektek magyar nyelven.
Önnek is van tapasztalata a hazai Natura 2000 hatásbecslések kapcsán? Ha szívesen megosztaná velünk véleményét, hogy a gyakorlatban a hazai hatóságok az uniós szabályoknak és az uniós bírósági álláspontnak megfelelően járnak-e el a Natura 2000 területeket érintő ügyekben, kérjük, keressen meg bennünket.

Tags: 

Változások az EU környezeti hatásvizsgálati szabályaiban

Az Európai Parlament jelentős módosításokat fogadott el 2014. március 12-én a környezeti hatásvizsgálatról szóló 2011/92/EU Irányelvhez (KHV Irányelv). A módosítások 2014. május 15-én léptek hatályba, s a tagállamok, így hazánk is, a vonatkozó jogi rendelkezéseiket legkésőbb 2017. május 16-ig kötelesek ezekkel összhangba hozni. 

Az új szabályok célja az eljárások egyszerűsítése és az adminisztratív terhek csökkentése mellett az, hogy a hatásvizsgálat során több környezetvédelmi szempont, így többek közt az erőforrások hatékonyabb kihasználása, a klímaváltozás hatásainak csökkentése, megelőzése, a biológiai sokféleség védelme és a természeti csapások és az ember okozta katasztrófák megelőzése kifejezettebben megjelenjen.

RÉSZLETESEN ITT

Tags: 

State subsidies int he energy sector in 2014-2020 – national aspects

In April 2014 an EU Commission White Paper has been issued about the state subsidies for the energy and related environmental projects to be channeled in 2014-2020.  An important point to consider by the subjects of this White Paper  is to be decided after that is accepted: the White Paper will be a basis for decisions on EU competition law examinations, i. e. in which cases would the EU  start a case in order to annul an unlawful measure done by a Member State.  The EMLA analysis of the White Paper points out the most important features and deadlines the national legislators shall take into consideration when they establish or further develop their respective environmental and energetics support systems.

Tags: 

Hungarian energy strategy and plans

With the support of and cooperation with the Heinrich Böll Foundation EMLA Association has finalized a pilot project about the environmental and sustainable development content of the Hungarian energy plans and their coherence with the rest of environmental and energy law of the country. We have prepared an English language study that was discussed by a professional circle in writing and in person at a workshop.

Tags: 

Magyarországi energia stratégiák és tervek

Az EMLA Egyesület a Heinrich Böll Alapítvány támogatásával és azzal együttműködésben egy ún. pilot projekt keretében a magyarországi környezetvédelmi, fenntartható fejlődés és energia tervek tartalmát és koherenciáját vizsgálta. Egyesületünk elkészített egy angol nyelvű tanulmányt, amelyet zárt körben vitára bocsátott, illetve hamarosan egy műhelymegbeszélést is tartunk az anyagról.

Tags: 

Pages