Energetikai állami támogatások 2014-2020 - hazai vonatkozások

2014. áprilisában megjelent a 2014–2020 közötti időszakban nyújtott környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló EU Bizottsági Iránymutatás. Mivel hatályba lépését követően az e dokumentumban foglaltak alapján dönt a Bizottság afelől, hogy mely támogatások alkalmazása von maga után versenyjogi vizsgálatot és a vonatkozó intézkedés hatályon kívül helyezését, a jelen dokumentum röviden kitér azon lényeges pontokra, határidőkre, melyekre a hazai jogalkotónak is figyelemmel kell lennie a későbbiekben a környezetvédelmi és energetikai támogatási rendszer alakítása során.

Tags: