Hírek

A környezeti felelősség irányelvének hazai átültetése

Az EMLA Egyesület a környezetjogi szervezetek európai hálózatának, az Association Justice and Environment-nek egyik alapító tagja, s aktívan részt vesz e nemzetközi szervezet tevékenységében, amelynek céljai közé tartozik a környezet védelme érdekében mind a nemzeti, mind az európai uniós környezetjogi jogalkotásnak, illetve a környezetjogi előírások megfelelő végrehajtásának segítése. 

Tags: 

Együttműködés szembenállás helyett a fenntartható területhasználatért

A területhasználat változása, a beruházások elhelyezése számos környezeti konfliktust indukál. Hogy ezen konfliktusok kezelése konfrontációs, vagy kooperatív módon történik, az a résztvevők szándékán múlik. Projektünk egy asztalhoz kívánja ültetni a beruházókat, a hatóságokat és a lakosságot/civil szervezeteket egy kiemelt környezeti konfliktus kapcsán. Eközben jogi segítséget nyújtunk a civil szektornak, hogy a többi szereplővel azonos helyzetből, jogait felelősen gyakorolva léphessen fel.

Tags: 

Oldalak