Projektek

 • 2017

  Naperőművek létesítése Magyarországon

  A Justice & Environment hálózatban testvérszervezetünk, a brnoi Frank Bold iroda felkérésére elemzést készítettünk arról, hogy milyen jogi lépések szükségesek egy közepes méretű napenergia erőmű megvalósításához Magyarországon. Leírtuk a településrendezési tervek módosításának lehetőségeit a kiválasztott település önkormányzatánál, a földtulajdonszerzés specialitásait, az elektromos energia termeléséhez és a nemzeti elektromos hálózathoz való csatlakozás feltételeit, továbbá az ilyen méretű erőművekre vonatkozó egyszerűsített engedélyezési eljárás menetét.

  Tags: 
 • 2016

  Ukrán atomerőművek élettartam-hosszabbítása

  A CEE Bankwatch egyesület megbízásából közreműködtünk egy olyan projektben, amely egyes ukrajnai atomerőművek élettartam-hosszabbításával volt kapcsolatos. Egy az Európai Bíróságnál kezdeményezett információszabadság ügy, az Espooi Egyezmény titkárságával folyatott konzultáció és az Ukrajnával szomszédos országok kormányainak írt levelek révén a cél annak biztosítása, hogy Ukrajna alkalmazza az Espooi Egyezményt az élettartam-hosszabbítások engedélyezése során.

   

   

   

  Szlovák autópálya-fejlesztések

  Szlovák kollégáink kérésére rövid jogi tanulmányt készítettünk arról, hogy Magyarországon milyen körben hatásvizsgálat-kötelesek és engedélykötelesek az autópálya- és gyorsút-építések, illetve a meglévő ilyen utak fejlesztései.

   

   

   

   

  Aarhusi Egyezmény Indikátor

  A The Access Initiative keretein belül elkészült az Aarhusi Egyezmény jogalkotási és joggyakorlati alkalmazását vizsgáló kérdőív. A kérdőívet 5 ún. pilot országban (Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Örményország, Szerbia, Ukrajna) teszteltük egy az EMLA által koordinált projektben. A vizsgálat eredményei hamarosan elérhetőek lesznek a TAI honlapján.

   

   

   

  Ólom alkalmazása festékekben

  A World Resources Institute megbízásából 31 országra kiterjedő kutatást koordináltunk és részben végeztünk. A vizsgálat arra irányult, hogy az egyes országok joga tiltja-e az ólomnak a festékekben való felhasználását.

  Tags: 
 • 2015

  Magyar energia tervek

  A Heinrich Böll Stiftung támogatásával a magyar fenntartható fejlődés tervek, környezetvédelmi tervek és energia tervek kapcsolódását és összhangját vizsgáltuk, illetve értékeltük azt, hogy ez utóbbiak mennyire integrálják a fenntartható fejlődés elvét.

   

   

   

   

  Az EU jog magyarországi átültetése

  A Milieu Ltd. megbízásából több, környezetvédelmi tárgyú irányelv hazai átültetését vizsgáltuk meg és készítettünk jogi elemző tanulmányokat az átültetés tartalmi megfelelőségével kapcsolatban.

   

   

   

  Környezeti hatásvizsgálat az Energia Közösségben

  A Zelena Akcija horvátországi civil szervezet részére készítettünk jogi elemzést arról, hogy az EU környezeti hatásvizsgálati szabályainak változása (2014/52/EU Irányelv) hogyan érinti az Energia Közösség (Energy Community) országaiban alkalmazandó hatásvizsgálati eljárásokat. A kutatásban különösen a szénerőművel és egyéb, az energiaszektorban megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatban lefolytatandó hatásvizsgálati szabályok változásai kerültek górcső alá.

   

   

  Kézikönyv a Közös Érdekű Projektekről

  Jogi szakértői munka a Milieu Ltd. megbízásából „A 347/2013/EU számú tanácsi rendelet alapján a közös érdekű beruházások engedélyezése során alkalmazandó eljárási kézikönyvek elemzése” című projektben. Elemeztük a hazai eljárási kézikönyvet és az irányadó hazai jogszabályi hátteret.

   

   

  Csapadékvizek és vízminőségvédelem

  Jogi szakértői munka a Milieu Ltd. megbízásából a „Az egyesített és elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszerekből származó esővíz-túlfolyások hatásainak elemzése a víztestekre (ide értve a tengervíz élővilágát is), a 28 EU tagállamban” elnevezésű projektben. Itt a vízminőség-védelem hazai jogszabályi háttérrendszerének összegyűjtését és elemzését végeztük el, megnéztük, hogy az átlagosnak nem nevezhető, heves esőzésekkel járó időjárási körülmények milyen gyakran fordulnak elő hazánkban és összegyűjtöttük a szennyvízhálózat-üzemeltetők hazai tapasztalatait, javaslatait is a témával kapcsolatban. 

   

   

   

  Állami támogatás szénerőmű számára Horvátországban

  Egy horvát civil szervezet, a Zelena Akcija számára adtunk jogi tanácsot arról, hogy az EU tiltott állami támogatásokra vonatkozó szabályai hogyan használhatók fel a Plomin C szénerőmű megépítése elleni kampányban.

   

   

  Olajkitermelés az Adriai-tengeren

  A Greenpeace Horvátország részére adtunk jogi tanácsot annak érdekében, hogy eredményesen léphessenek fel a horvát Kormány azon terve ellen, miszerint megkezdenék az Adriai-tenger horvát részén az olajkutatást és olajkitermelést.

   

   

  Civil társadalom fejlesztése

  A Norvég Civil Támogatási Alap által biztosított források segítségével az EMLA jogi tanácsot ad kiemelt környezetvédelmi ügyekben magyarországi civil szervezeteknek, illetve segíti a lakosság és a civil szervezetek együttműködését, a civil szektor fejlődését.

   

   

  Horizontális követelmények az Operatív Programokban – Fenntarthatóság

  A Miniszterelnökség megbízásából a magyarországi Operatív Programok lebonyolítása és végrehajtása során alkalmazandó fenntarthatósági követelményekről készítettünk egy összefoglaló tanulmányt. 

   

   

  Tags: 
 • 2014

  Jogorvoslathoz való hozzáférés a Balkánon

  Az ENSZ EGB Aarhusi Egyezmény Titkársága megbízásából és a REC projektvezetése mellett koordináltuk a dél-kelet-európai régióban a környezeti jogorvoslatokhoz való hozzáférést leíró tanulmány elkészítését.

   

   

  Állami támogatás szénerőmű számára Horvátországban

  Egy horvát civil szervezet, a Zelena Akcija számára adtunk jogi tanácsot arról, hogy az EU tiltott állami támogatásokra vonatkozó szabályai hogyan használhatók fel a Plomin C szénerőmű megépítése elleni kampányban.

   

   

  Vízbázisvédelem a Duna mentén

  A Duna Stratégia Kormánybiztosság megbízásából összehasonlító tanulmányt készítettünk arról, hogy milyen nemzeti szabályozások vonatkoznak a vízbázisvédelemre és a helyi szennyvízkezelésre a Duna-menti országokban.

   

   

  Climate Adapt

  Az Európai Bizottság megbízásából koordináltuk a klíma-alkalmazkodással (adaptációval) foglalkozó magyarországi szervezetek közti párbeszédet és együttműködést, illetve szerveztünk számukra konferenciát.

   

   

  Helyi megújuló energiaforrások

  Egy brüsszeli think tank, a Client Earth megbízásából a helyi közösségi energia beruházások politikai és jogi környezetének feltárására végeztünk kutatást és az elemzés eredményeként megállapításokat tettünk és javaslatokat dolgoztunk ki az MTVSZ-szel együtt.

   

   

  Illegális hulladéklerakó monitoring

  Közép-magyaroroszági regionális környezeti monitoring rendszer és portál létrehozása és működtetése az illegális hulladéklerakók feltárására.

   

  Tags: