Az EMLA Egyesület egy a környezetvédelmi jog és a környezeti management kérdéseivel foglalkozó non-profit társadalmi szervezet, amely munkáját országos, európai és nemzetközi szinten végzi. Egyesületünk fő tevékenységei közé tartozik a közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadás és jogi képviselet, a környezetjogi kutatás, szakértés és oktatás, valamint környezeti management projektek lebonyolítása. Az EMLA alapító tagja a Justice and Environment-nek, a The Access Initiative-nek és tagja a European Environmental Bureau-nak és a Nuclear Transparency Watch-nak. Az Egyesület által létrehozott EMLA Alapítvány a környezeti oktatásban tevékenykedik.

 

Környezetvédelmi Jogi Szakértés Szolgáltatás

Környezetvédelmi jogi szakértői tevékenységünkkel szakmai támogatást kívánunk nyújtani helyi önkormányzatok számára környezetvédelmi tárgyú jogalkotói és jogalkalmazói feladataik végrehajtásához.

Tags: 

Tisztább levegőt városainknak!

Jogi eszközökkel segítjük elő a települési lakókörnyezet levegőminőségének védelmét. Az egészséges környezethez való jog védelmében a légszennyező tevékenységekkel szembeni lakossági fellépéshez az EMLA jogi tanácsot és jogi képviseletet biztosít. 

 

Tags: 

Justice and Environment Hálózat