Alapítvány logó

Környezeti Management és Jog Egyesület

Environmental Management and Law Association

Projektek

Tisztább levegőt a városainknak

Tisztább levegőt a városainknak

Lakókörnyezetünk levegőminőségét országszerte jelentős mértékben rontja a háztartási és kerti hulladékok környezet- és egészségkárosító módon történő kezelése, égetése. Az egészséges környezethez való érvényre juttatása érdekében jogi segítséget nyújtunk a probléma hatékony kezeléséhez. A projektet a Vidékfejlesztési Minisztérium, Zöld Forrás program támogatásával valósítjuk meg.

Naperőművek létesítése Magyarországon

Naperőművek létesítése Magyarországon

Justice & Environment hálózatban testvérszervezetünk, a brnoi Frank Bold iroda felkérésére elemzést készítettünk arról, hogy milyen jogi lépések szükségesek egy közepes méretű napenergia erőmű megvalósításához Magyarországon. Leírtuk a településrendezési tervek módosításának lehetőségeit a kiválasztott település önkormányzatánál, a földtulajdonszerzés specialitásait, az elektromos energia termeléséhez és a nemzeti elektromos hálózathoz való csatlakozás feltételeit, továbbá az ilyen méretű erőművekre vonatkozó egyszerűsített engedélyezési eljárás menetét.

Ukrán atomerőművek élettartam-hosszabbítása

Ukrán atomerőművek élettartam-hosszabbítása

CEE Bankwatch egyesület megbízásából közreműködtünk egy olyan projektben, amely egyes ukrajnai atomerőművek élettartam-hosszabbításával volt kapcsolatos. Egy az Európai Bíróságnál kezdeményezett információszabadság ügy, az Espooi Egyezmény titkárságával folyatott konzultáció és az Ukrajnával szomszédos országok kormányainak írt levelek révén a cél annak biztosítása, hogy Ukrajna alkalmazza az Espooi Egyezményt az élettartam-hosszabbítások engedélyezése során.

Szlovák autópálya-fejlesztések

Szlovák autópálya-fejlesztések

Szlovák kollégáink kérésére rövid jogi tanulmányt készítettünk arról, hogy Magyarországon milyen körben hatásvizsgálat-kötelesek és engedélykötelesek az autópálya- és gyorsút-építések, illetve a meglévő ilyen utak fejlesztései.

Aarhusi Egyezmény Indikátor

Aarhusi Egyezmény Indikátor

The Access Initiative keretein belül elkészült az Aarhusi Egyezmény jogalkotási és joggyakorlati alkalmazását vizsgáló kérdőív. A kérdőívet 5 ún. pilot országban (Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Örményország, Szerbia, Ukrajna) teszteltük egy az EMLA által koordinált projektben. A vizsgálat eredményei hamarosan elérhetőek lesznek a TAI honlapján.

Az EU jog magyarországi átültetése

Az EU jog magyarországi átültetése

Milieu Ltd. megbízásából több, környezetvédelmi tárgyú irányelv hazai átültetését vizsgáltuk meg és készítettünk jogi elemző tanulmányokat az átültetés tartalmi megfelelőségével kapcsolatban.

Környezeti hatásvizsgálat az Energia Közösségben

Környezeti hatásvizsgálat az Energia Közösségben

Zelena Akcija horvátországi civil szervezet részére készítettünk jogi elemzést arról, hogy az EU környezeti hatásvizsgálati szabályainak változása (2014/52/EU Irányelv) hogyan érinti az Energia Közösség (Energy Community) országaiban alkalmazandó hatásvizsgálati eljárásokat. A kutatásban különösen a szénerőművel és egyéb, az energiaszektorban megvalósítandó beruházásokkal kapcsolatban lefolytatandó hatásvizsgálati szabályok változásai kerültek górcső alá.

Kézikönyv a Közös Érdekű Projektekről

Kézikönyv a Közös Érdekű Projektekről

Jogi szakértői munka a Milieu Ltd. megbízásából „A 347/2013/EU számú tanácsi rendelet alapján a közös érdekű beruházások engedélyezése során alkalmazandó eljárási kézikönyvek elemzése” című projektben. Elemeztük a hazai eljárási kézikönyvet és az irányadó hazai jogszabályi hátteret.

Szolgáltatások

Projektek

Ügyek

Facebook

Támogatás