Alapítvány logó

Környezeti Management és Jog Egyesület

Environmental Management and Law Association

Környezetvédelmi Jogi Szakértés Szolgáltatás

 

Környezetvédelmi jogi szakértői tevékenységünkkel szakmai támogatást kívánunk nyújtani helyi önkormányzatok számára környezetvédelmi tárgyú jogalkotói és jogalkalmazói feladataik végrehajtásához.

A települési önkormányzatok felé kötelezettségként fogalmazzák meg a jogszabályok (Kvtv. 46.§ (1) bek.) többek között az alábbiakat:

 • környezetállapot-értékelés készítési kötelezettség
 • települési környezetvédelmi program készítési kötelezettség
 • települési fenntarthatósági stratégia (LA-21), illetve éghajlatvédelmi/alkalmazkodási stratégia készítési kötelezettség

Az EMLA egyebek mellett ezen kötelezettségek teljesítésében is az önkormányzatok segítségére lehet.

Az alább felsorolt szolgáltatások mindegyikéhez rendelkezünk szakmai referenciával, amelyet személyes kapcsolatfelvétel esetén szívesen bocsátunk az érdeklődők rendelkezésére:

 • Környezetvédelmi, zajvédelmi helyi szabályozás felülvizsgálata, illetve amennyiben rendelkeznek ilyen jogszabállyal, vagy közreműködés ezek megalkotásában, megelőzve ezzel egy esetleges törvényességi eljárást;
 • Településrendezési eszközök előkészítésében, módosításában való együttműködés a későbbi környezeti konfliktusok elkerülése érdekében;
 • Önkormányzatnál a környezetvédelemmel, településrendezéssel foglalkozó munkatársak jogi képzése, szakmai támogatása a munkájuk minőségének javítása céljából;
 • Környezetvédelmi ügyek vitele, jogi képviselet – tipikusan a szomszédos önkormányzat területén megvalósuló, de az ügyfélnél panaszt okozó környezetszennyezés kapcsán;
 • Környezetállapot jelentések elkészítéséhez szakmai segítségnyújtás;
 • Közösségi részvételi stratégia és / vagy protokoll elkészítése;
 • Civil szervezetek bevonásának és koordinálásának segítése;
 • Önkormányzati tervek, programok, az önkormányzat területén lezajló beruházások elfogadása, engedélyezése előtti lakossági tájékoztatások lebonyolítása, támogatása;
 • Önkormányzati cégek környezetvédelmi jogi megfelelésének vizsgálata;
 • Környezetirányítási rendszerek bevezetése, auditálása során a környezetvédelmi jogi követelmények azonosítása, hatályosítása;
 • Környezetvédelmi és településgazdálkodási térképes információs rendszerek fejlesztése;
 • Épített és természeti környezet állapotfelméréséhez, környezetvédelmi programok készítéséhez, a változások dokumentálásához légi felmérés, fotótérképezés, GPS alapú térinformatikai technológia használata.

Szolgáltatások

Projektek

Facebook

Támogatás