Alapítvány logó

Környezeti Management és Jog Egyesület

Environmental Management and Law Association

Projektek

DACE projekt

DACE projekt

Az Európai Unió CERV (Citizens, Equality, Rights and Values, azaz Polgárok, Egyenlőség, Jogok és Értékek) programja keretében támogatja egyrészt a Justice & Environment (J&E) hálózatot, másrészt annak magyar tagját, a Környezeti Management és Jog Egyesületet (EMLA).

A 2023-as évben a Discussions and Actions on Climate and Environment (Beszélgetések és Tennivalók a Klímáról és a Környezetről), azaz a DACE projekt végrehajtása folyik. A cél: a magyarországi nyilvánosság tudatformálása klímaalkalmazkodás és klímajogok témakörében.

A projekt fő támogatottja a J&E, amelynek bolgár, észt, magyar, osztrák, spanyol és szlovén tagszervezetei fognak megközelítőleg azonos projekt feladatokat véghez vinni ebben az évben és egyes helyszíneken jövőre is. A projekt végén szeretnénk, ha az EU állampolgárai többet tudnának a klímaváltozást érintő tervekről és szakpolitikai dokumentumokról, illetve az állampolgárokat a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás területén érintő és őket megillető jogokról. Projektünk támogatja ezen jogok érvényesítését is, amely akár a klímaperek formáját is öltheti. 

A fő tevékenységek az alábbiak lesznek a projektidőszakban:

  • közvéleménykutatás a lakosság klímatudatossága kérdésében, különös tekintettel az alkalmazkodásra, a kormány felelősségére és a jogokra
  • jogi tanulmány és tájékoztató anyagok a klímajogokról és azok érvényesíthetőségéről
  • nemzeti rendezvények egyfelől a közvéleménykutatás eredményeiről, másfelől a jogi tanulmányról
  • egy nemzetközi online záró rendezvény, ahol az Európai Bizottság részvételével megvitatásra kerülnek a szakpolitikákat érintő javaslatok

A projekt egyes lépéseit az EMLA honlapján és Facebook oldalán kommunikáljuk.

Fontos linkek:

  • a második magyarországi rendezvény jelentése
  • a nemzetközi online záró rendezvény jelentése
  • a projektnek a hivatkozott szakpolitikákat érintő javaslatai

A projektben részt vevő szervezetek:

Ökobüro (Ausztria),
BlueLink (Bulgária),
EELC (Észtország),
EMLA (Magyarország),
IIDMA (Spanyolország),
PIC (Szlovénia)

A projekt koordinátora: dr. Kiss Csaba (drkiss [kukac] emla.hu)

Támogatja az Európai Unió
A jogorvoslathoz való jog Magyarországon

A jogorvoslathoz való jog Magyarországon

​A közösségi részvétel Európában, de talán a világon, sem lenne olyan erős és szervezett, ha nincs az Aarhusi Egyezmény. És persze az Aarhusi Egyezmény sem létezne, ha a kelet-európai rendszerváltás lelkesedése közepette 1991-ben a cseh környezetvédelmi miniszter el nem indítja a Környezetet Európának (Environment for Europe) mozgalmat, aminek keretében az európai környezetvédelmi miniszterek rendszeresen konferenciákat tartottak. Ezeknek a konferenciáknak a keretében került sor 1995-ben a Szófiai Irányelvek (Sofia Guidelines) elfogadására, amelyből aztán 1998-ban kinőtt az Aarhusi Egyezmény (Aarhus Convention). 

bővebben…
A jogorvoslathoz való jog Magyarországon

Kollektív perlés projekt

A „Progress in collective redress mechanisms in environmental and consumer mass harm situations” című projektet az International Visegrad Fund támogatja. Időtartama 2018. február 1-től 2019. július 31-ig tart. Fő kutatási témája a tömeges jogsérelem vagy jogsértés esetére alkalmazható, a környezetvédelem és a fogyasztóvédelem területén elérhető kollektív perlési lehetőségek bevezetése és működése. A projekt különös figyelemmel fordul a civil szervezetek szerepe felé, mind a környezetvédelmi, mind a fogyasztóvédelmi témakörökben. Ennek megfelelően ilyen jellegű civil szervezetek képviselőinek részvételére épít a 4 visegrádi országból. A projektet a Cseh Tudományos Akadémia Állam és Jog Intézete koordinálja. 
További információ: rita.simon@nullilaw.cas.cz

Tisztább levegőt mindenkinek

Tisztább levegőt mindenkinek

Lakókörnyezetünk levegőminőségét országszerte jelentős mértékben rontja a háztartási és kerti hulladékok környezet- és egészségkárosító módon történő kezelése, égetése. Az egészséges környezethez való érvényre juttatása érdekében jogi segítséget nyújtunk a probléma hatékony kezeléséhez. A projektet a Vidékfejlesztési Minisztérium, Zöld Forrás program támogatásával valósítjuk meg.

Műanyagok és műanyaghulladékok szabályozása

Műanyagok és műanyaghulladékok szabályozása

Az ENSZ egy a Föld minden országára kiterjedő mini kutatásban arra volt kíváncsi, hogy miképpen szabályozzák az országok a műanyag bevásárlószatyrok, az egyszer használatos műanyag eszközök (pl. szívószál) és a kozmetikumokban található műanyag mikroszemcsék gyártását, forgalmazását és az ezekből keletkező hulladékok kezelését. Az EMLA Egyesület 41 európai ország kutatóinak munkáját szervezte és irányította, és közvetítette az elkészült kutatási jelentéseket a köztes koordinátor, a washingtoni World Resources Institute felé.

Természetvédelmi jellegű szolgalmak

Természetvédelmi jellegű szolgalmak

A Biota lettországi szervezet megkeresésére rövid jogi kutatást végeztünk arról, hogy a magyar jog lehetővé teszi-e természetvédelmi célú és jellegű szolgalmi jogok alapítását ingatlanokon, illetve hogy a meglévő szolgalmi jog típusok (telki, bánya-, stb.) milyen mértékben vehetők igénybe természetvédelmi célokra.

Projektmenedzsment Törökbálinton

Projektmenedzsment Törökbálinton

Projektmenedzsment szolgáltatást nyújtottunk Törökbálint Város Önkormányzatának, a Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés alapjainak lerakása önkormányzati kapacitásfejlesztéssel és tudástranszferrel című, a Norvég Alap támogatásával megvalósuló programjához. 

Tisztább levegőt mindenkinek

Tisztább levegőt a városainknak

Lakókörnyezetünk levegőminőségét országszerte jelentős mértékben rontja a háztartási és kerti hulladékok környezet- és egészségkárosító módon történő kezelése, égetése. Az egészséges környezethez való érvényre juttatása érdekében jogi segítséget nyújtunk a probléma hatékony kezeléséhez. A projektet a Vidékfejlesztési Minisztérium, Zöld Forrás program támogatásával valósítjuk meg.

Naperőművek létesítése Magyarországon

Naperőművek létesítése Magyarországon

Justice & Environment hálózatban testvérszervezetünk, a brnoi Frank Bold iroda felkérésére elemzést készítettünk arról, hogy milyen jogi lépések szükségesek egy közepes méretű napenergia erőmű megvalósításához Magyarországon. Leírtuk a településrendezési tervek módosításának lehetőségeit a kiválasztott település önkormányzatánál, a földtulajdonszerzés specialitásait, az elektromos energia termeléséhez és a nemzeti elektromos hálózathoz való csatlakozás feltételeit, továbbá az ilyen méretű erőművekre vonatkozó egyszerűsített engedélyezési eljárás menetét.

Ukrán atomerőművek élettartam-hosszabbítása

Ukrán atomerőművek élettartam-hosszabbítása

CEE Bankwatch egyesület megbízásából közreműködtünk egy olyan projektben, amely egyes ukrajnai atomerőművek élettartam-hosszabbításával volt kapcsolatos. Egy az Európai Bíróságnál kezdeményezett információszabadság ügy, az Espooi Egyezmény titkárságával folyatott konzultáció és az Ukrajnával szomszédos országok kormányainak írt levelek révén a cél annak biztosítása, hogy Ukrajna alkalmazza az Espooi Egyezményt az élettartam-hosszabbítások engedélyezése során.

Szolgáltatások

Projektek

Ügyek

Facebook

Támogatás