Alapítvány logó

Környezeti Management és Jog Egyesület

Environmental Management and Law Association

Home 9 Projektek 9 Év szerint 9 2024 9 STELLAR Projekt – részvétel az energia és klíma döntéshozatalban
Kezdőlap 9 Projektek 9 Év szerint 9 2024 9 STELLAR Projekt – részvétel az energia és klíma döntéshozatalban

STELLAR Projekt – részvétel az energia és klíma döntéshozatalban

2024. május. 13.
13th május 2024

Mi a Charta?

Az Európai Unió az alapvető jogokon, a demokrácián és a jogállamiságon alapul. E jogok, szabadságok és elvek talán legjobb megnyilvánulása az Európai Unió Alapjogi Chartája, vagy ahogyan mi egyszerűen nevezzük, a Charta.

Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükségünk erre a jogi eszközre, de manapság a válasz világosabb, mint valaha: a Charta rögzíti az embereket megillető alapvető jogokat, és mint modern és átfogó eszköz, védi és előmozdítja az emberek jogait és szabadságait a társadalmi változások, a társadalmi fejlődés, valamint a tudományos és technológiai haladás fényében.

Védi és előmozdítja az emberek jogait és szabadságait a hármas planetáris válság korában is, különösen az éghajlatváltozás kihívásai közepette. A Charta a nemzeti és nemzetközi alapjogvédelmi rendszerekkel, köztük az Emberi Jogok Európai Egyezményével együtt alkalmazandó.

És ez mennyiben hasznos számomra?

A Charta rendelkezései az EU intézményeinek és szerveinek szólnak minden tevékenységük során, valamint a nemzeti hatóságoknak, amikor azok uniós jogot hajtanak végre.

De hivatkozhatnak-e az egyének a Charta rendelkezéseire?

Igen, mert a Charta akkor alkalmazandó, amikor az uniós országok uniós irányelveket végrehajtó nemzeti jogszabályokat fogadnak el vagy alkalmaznak, vagy amikor hatóságaik közvetlenül uniós rendeletet alkalmaznak. A Chartának saját végrehajtási mechanizmusa van az uniós intézményeken és a nemzeti szerveken keresztül.

És mi a helyzet a klímajogokkal?

A kiindulási alap a Chartában foglalt értékek és jogok tiszteletben tartása, különösen a Charta 37. cikke, amelynek célja, hogy a környezetvédelem magas szintjét és a környezet minőségének javítását beépítse az Unió politikáiba.

Arra összpontosítunk, hogy pontosan hogyan támaszkodhatnak az emberek a Chartára az EU éghajlat- és energiával kapcsolatos politikáiban, és hogyan lehet a célközönség tudatosságát növelni, hogy képesek legyenek jogi eszközöket alkalmazni, beleértve a stratégiai pereskedést is, a Chartában foglalt jogaik védelme érdekében.

A projekt tényleges tevékenységei az uniós jogi eszközök kutatásából, az energia- és éghajlat-politikák tagállami szintű végrehajtásával kapcsolatos adatgyűjtésből, a célcsoportok (civil szervezetek, jogászok stb.) képzéséből, valamint az ombudsmani intézményekkel közös nemzeti rendezvényekből, továbbá uniós szintű rendezvényekből állnak, amelyeken újságírók és a Charta alkalmazásáért felelős uniós intézmények vesznek részt.

A tudatosságnövelő és képzési tevékenységek a Chartából és az Aarhusi Egyezményből eredő eljárási jogokra összpontosítanak, és növelik a célcsoportok ismereteit az uniós jogról, a rendelkezésre álló jogorvoslatokról és azok alkalmazásáról az éghajlat- és energiapolitikai kérdésekben (stratégiai és projektszintű döntéshozatal).

A célcsoportok tagjainak képességét is növelni fogjuk, hogy peres stratégiákat dolgozzanak ki, valamint kommunikáljanak és kiálljanak a Charta 37. cikkének érvényesítése, a magas szintű környezetvédelem előmozdítása érdekében, különös tekintettel az éghajlat- és energiaügyi kérdésekre.

A projekt 2024. március 1-jén kezdődött és 2026. február 28-án fejeződik be.

A projekt első 6-8 hónapját a kutatásra és a tagállami szintű politika és döntéshozatal szempontjából releváns uniós szintű éghajlat- és energiaügyi tervekről, programokról és projektekről szóló tanulmány elkészítésére fordítjuk. A projekt kétéves időszakának közepén számos képzési, figyelemfelkeltő és tudáscsere-rendezvényt tartunk a projekt 8 országában, így Ausztriában, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Észtországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovéniában. A projektet egy uniós szintű online zárókonferencia zárja, ahol a legfontosabb üzeneteket és tanulságokat osztjuk meg a nyilvánosság tagjaival.

A projekt valamennyi eredménye elérhető lesz a fő kedvezményezett, a Justice and Environment (J&E) honlapján.  

A híreket a J&E honlapján és Facebook-oldalán is megosztjuk.

Támogatja az Európai Unió.

Szolgáltatások

Services

Projektek

Projects

Ügyek

Cases

Facebook

Támogatás

Donation