Alapítvány logó

Környezeti Management és Jog Egyesület

Environmental Management and Law Association

Home 9 Hírek 9 Elemzésünk
Kezdőlap 9 Hírek 9 Elemzésünk

Elemzésünk

2020. november. 10.
10th november 2020

Az Aarhusi Rendelet módosítása: Ok az óvatos ünneplésre?

Október 14-én az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta régóta várt javaslatát, amelynek célja a 1367/2006/EU Rendelet, az ún. Aarhusi Rendelet módosítása. A javaslat kimondott célja az Aarhusi Egyezmény végrehajtásának fejlesztése a belső felülvizsgálati mechanizmus áttekintésével „a civil szervezetek javára, EU intézmények és szervek által hozott közigazgatási aktusok és mulasztások vonatkozásában”. 

Anne Friel elemzése itt olvasható.

Az Európai Bizottság tájékoztatója a jogorvoslati jog fejlesztéséről: Útiterv az intézkedésekhez vagy csak a tétlenség álcája?

Október 14-én az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta régóta várt javaslatát, amelynek célja a 1367/2006/EU Rendelet, az ún. Aarhusi Rendelet módosítása. Ugyanezen a napon a Bizottság nyilvánosságra hozott egy kapcsolódó tájékoztatót, amelynek célja a környezeti ügyekben a jogorvoslati jog fejlesztése mind az EU-ban, mind a tagállamokban. A dokumentumok megpróbálnak reflektálni azokra a környezeti jogorvoslati jogot érintő EU szintű hiányosságokra, amelyeket az Aarhusi Egyezmény Jogkövetési Bizottsága tárt fel megállapításaiban 2017-ben. A cikk röviden bemutatja a Bizottság tájékoztatóját.

Ewa Dabrowska elemzése itt olvasható.

Várárok a falak védelmére: Az Európai Bíróság megerősítette a civil szervezek ügyféli jogainak akadályait

2020. szeptember 2-án az EU Bíróság megerősítette, hogy a Mellifera civil szervezetnek nincs ügyféli joga a glifozát növényvédőszert engedélyező Bizottsági döntés megtámadására. A Mellifera a Törvényszék T-102/17 számú ügyben hozott elsőfokú ítéletét támadta meg. A Bíróság nemcsak megerősítette, hogy a civil szervezeteknek korlátozott ügyféli joga van az EU döntéseivel szembeni belső felülvizsgálat kérelmezésekor, de arra is utasította a civil szervezetet, hogy a perbe csatlakozó fél (Bayer) költségeit is fizesse meg, ezáltal egy újabb akadályt támasztva a jogorvoslati jog elé.

Sebastian Bechtel elemzése itt olvasható.

Az Európai Bizottság Jogállamisági Jelentése – mi ez a felhajtás?

Szeptember 30-án a Bizottság nyilvánosságra hozta Jogállamisági Jelentését, az első minden tagállamot lefedő jogállamisági audit eredményét. A jelentés része a teljes körű európai Jogállamisági Mechanizmusnak, amit Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke politikai irányelvei között tett közzé. A Jogállamisági Jelentés egy átfogó jelentést és 27 országspecifikus fejezetet tartalmaz. A munka leginkább négy alapon támaszkodott: a bírósági rendszer, az antikorrupciós keretek, a média pluralizmusa és egyéb intézményi fékek és ellensúlyok. Bár mindezek lényegesek egy jól működő környezeti demokráciához, a bírósági rendszerben a jogállamiság védelme az, ami a legfontosabb a környezeti jogorvoslati ügyekben.

Ewa Dabrowska elemzése itt olvasható.

Az EU Bírósága megerősítette, hogy az Élőhelyvédelmi Irányelv screening kötelezettsége vonatkozik az építési engedélyek határidőhosszabbítására is

2020. szeptember 9-én az EU Bíróság ítéletet hirdetett egy, az Ír Legfelsőbb Bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali ügyben. Az ügyet az ír Föld Barátai Egyesület környezetvédelmi civil szervezet kezdeményezte. Az ítélet, amely a főtanácsnok álláspontját követi, tisztázta a tagállamokat az Élőhelyvédelmi Irányelv 6.3 cikke alapján terhelő kötelezettséget az építési engedélyek érvényességének meghosszabbítása ügyében.

Ewa Dabrowska elemzése itt olvasható.

Következő eseményeink

Webinar – Az EU Belső Felülvizsgálati Mehcamizmusa: Jogorvoslat a környezetvédelmi civil szervezeteknek az Aarhusi Rendelet alapján – 2020. november 16. 13:00

Ez a webinar a környezetvédelmi civil szervezeteket az Aarhusi Rendelet alapján megillető jogorvoslatra koncentrál.

Jelentkezni és további információt kapni itt lehet.

Webinar – Környezeti jogorvoslathoz való jog az Európai Emberi Jogi Egyezmény rendszerében – 2020. november 24. 13:00

Ez a webinar az Európai Emberi Jogi Egyezmény rendszerében elérhető környezeti jogorvoslatra koncentrál.

Jelentkezni és további információt kapni itt lehet.

Jogorvoslati képzés Magyarországon

A J&E megszervezte az ötödik jogorvoslati képzést Magyarországon, az EARL projekt keretében.

Itt olvasható a jelentés.

Erőforrásaink

Nézze vissza „Környezeti jogorvoslat: korlátok, hatások és az előre vezető út” virtuális konferenciánkat

Októberben a ClientEarth virtuális konferenciát szervezett az EU intézmények és tagállami hatóságok, jogi szakértők, bírók és civil szervezetek részvételével egyész Európából a környezeti jogorvoslati kérdések megvitatása és a tapasztalatok megosztása érdekében.

A video itt látható.

Nézze vissza a projekt korábbai jogorvoslati webinarjait

10 webinart szerveztünk az elmúlt időben a környezeti jogorvoslatot érintő európai uniós szabályokról. Ezeknek a webinaroknak a célközönsége a közérdekű jogászok, hatóságok, civil szervezetek. A felvételek elérhetők az alábbi linken.

A videok itt láthatók.

A projekt

A jogorvoslathoz való jog a lakosság és a civil szervezetek alapvető eszköze a környezetvédelmi jogszabályok és politikai célkitűzések végrehajtásában, kikényszerítésében.

E projekt célja, hogy nyolc uniós tagállamban tájékoztatással, képzésekkel, bíróságok, hatóságok és jogászok részére szakmai támogatás nyújtásával előmozdítsa a jogorvoslathoz való jog érvényesülését környezeti ügyekben. További információért látogasson el a következő oldalra: https://www.clientearth.org/access-justice-greener-europe/

ClientEarth és a Justice & Environment ezt a projektet az Európai Bizottság által nyújtott LIFE program támogatásával valósítja meg.

Szolgáltatások

Services

Projektek

Projects

Ügyek

Cases

Facebook

Támogatás

Donation