Alapítvány logó

Környezeti Management és Jog Egyesület

Environmental Management and Law Association

Kiadványaink

Jogesetek a jogorvoslathoz való hozzáférés témakörében

Jogesetek a jogorvoslathoz való hozzáférés témakörében

A projektet részben Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia kormányai támogatják az International Visegrad Fundból, a Visegrad Grants segítségével. Az International Visegrad Fund küldetése, hogy segítsen fenntartható regionális együttműködési ötletek megvalósulásában Közép-Európában.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Tanulmány megnyitása

Háztartási és kerti hulladék környezetre és egészségre káros kezelése elleni fellépés jogi eszközei

Háztartási és kerti hulladék környezetre és egészségre káros kezelése elleni fellépés jogi eszközei

Ma Magyarországon – főleg a falvakban és a vidéki városokban – az energiaszegénység és a tájékozatlanság miatt a lakosság egy része a kerti és háztartási hulladékot elégeti, fűtésre használja fel. Az ország szegényebb régióiban a lakosság többsége egész évben gyűjti a háztartási hulladékot, hogy legalább néhány hónapig legyen elegendő tüzelő anyaga. Ez azonban egyértelműen – az arra alkalmatlan tüzelőberendezések miatt is – levegőszennyező, a műanyag hulladékok miatt súlyosan egészségkárosító. A magyar vidék és a kertvárosok környezeti előnye, a viszonylagosan jó levegőminőség elvész, hátrányt szenved az életminőség, romlanak a lakhatási körülmények, az ingatlan árak, a közegészség, gyermekek és idősek egészsége, hátrányt szenved a turizmus, a helyi gazdaságfejlődés. A lakossági fűtés továbbá egyre nagyobb szerepet tölt be hazánk levegőszennyezésében. A probléma igen széles körű és összetett, így van gazdasági, tudati, szervezeti és jogi viszonylata. Ezek közül az EMLA jelen kiadványa a jogi részkérdést érinti, de kihat a többi tényezőre is. Célunk azon jogi eszköztár bemutatása, amelyek a hulladékégetés észlelése esetén alkalmazhatók. Az egyes jogi lehetőségeket áttekintve különös hangsúlyt helyezünk azokra az anyagi jogi és eljárásjogi kérdésekre egyaránt, amelyek az elmúlt évek tapasztalatai alapján az eredményes eljárásokat akadályozó tényezőnek bizonyultak.

Jogi és gyakorlati útmutató a környezetvédelmi ügyekben való közösségi részvételhez

Jogi és gyakorlati útmutató a környezetvédelmi ügyekben való közösségi részvételhez

Az egészséges környezethez való jog hatékonyabb biztosításának és érvényesítésének elősegítése Egyesületünk alaptörekvése a kezdetektől fogva. Magyarország Alaptörvénye, valamint az EU joggal harmonizált koherens környezetvédelmi jogszabályösszesség gyakorlatban való kikényszerítése közös érdek, melyben mindenki közvetlenül is érintett, így befolyását bárki jogosan érvényesítheti. A társadalom egésze, csoportjai és az egyének a hatásviselői a környezeti ártalmaknak, ezért nem mellőzhető a bevonásuk az ezzel kapcsolatos döntések, jogalkotási aktusok előkészítésébe, a döntések meghozatalába, a döntés megvalósulásának ellenőrzésébe. A hatékony társadalmi részvétel elősegítését célul tűzve készült el a ‘Jogi és gyakorlati útmutató a környezetvédelmi ügyekben való közösségi részvételhez’ c. segédlet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, mely kézzel fogható segítséget kíván nyújtani a környezetvédelem területén történő igényérvényesítéshez.

Letölthető iratminták

Közérdekű adat kiadása iránti kérelem

Civil szervezet ügyfélként történő bejelentkezése hatósági eljárásba

Magánszemély ügyfélként történő bejelentkezése hatósági eljárásba

Fellebbezés ügyféli jog megtagadása esetén

Környezetvédelmi tárgyú panasz bejelentés

Megfelelő vizsgálat – Bevezetés

Megfelelő vizsgálat – Bevezetés

A megfelelő vizsgálat egy olyan mechanizmus, amely a Natura 2000 területeket hivatott megvédeni a káros emberi behatásoktól, különösen az építéssel járó tervektől és beruházásoktól. Ha egy terv végrehajtásának jelentős káros hatása lehet egy Natura 2000 területre, a hatások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket kell találni. A megfelelő vizsgálat nélkül a beruházás vagy terv nem engedélyezhető. A megfelelő vizsgálatot az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének 6. cikke szabályozza. Azonban ennél többről is szó van: az EU Bírósága számos ügyben konkretizálta ezt a szabályt. Ebben a rövid bevezetőben, amely a Central European Initiative támogatásával készült, ennek a jogintézménynek az alapjaival ismerkedhetünk meg.

Szolgáltatások

Services

Projektek

Projects

Ügyek

Cases

Facebook

Támogatás

Donation