Alapítvány logó

Környezeti Management és Jog Egyesület

Environmental Management and Law Association

Kiadványaink

Jogi és gyakorlati útmutató a környezetvédelmi ügyekben való közösségi részvételhez

Jogi és gyakorlati útmutató a környezetvédelmi ügyekben való közösségi részvételhez

Az egészséges környezethez való jog hatékonyabb biztosításának és érvényesítésének elősegítése Egyesületünk alaptörekvése a kezdetektől fogva. Magyarország Alaptörvénye, valamint az EU joggal harmonizált koherens környezetvédelmi jogszabályösszesség gyakorlatban való kikényszerítése közös érdek, melyben mindenki közvetlenül is érintett, így befolyását bárki jogosan érvényesítheti. A társadalom egésze, csoportjai és az egyének a hatásviselői a környezeti ártalmaknak, ezért nem mellőzhető a bevonásuk az ezzel kapcsolatos döntések, jogalkotási aktusok előkészítésébe, a döntések meghozatalába, a döntés megvalósulásának ellenőrzésébe. A hatékony társadalmi részvétel elősegítését célul tűzve készült el a ‘Jogi és gyakorlati útmutató a környezetvédelmi ügyekben való közösségi részvételhez’ c. segédlet a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával, mely kézzel fogható segítséget kíván nyújtani a környezetvédelem területén történő igényérvényesítéshez.

Letölthető iratminták

Közérdekű adat kiadása iránti kérelem

Civil szervezet ügyfélként történő bejelentkezése hatósági eljárásba

Magánszemély ügyfélként történő bejelentkezése hatósági eljárásba

Fellebbezés ügyféli jog megtagadása esetén

Környezetvédelmi tárgyú panasz bejelentés

Megfelelő vizsgálat – Bevezetés

Megfelelő vizsgálat – Bevezetés

A megfelelő vizsgálat egy olyan mechanizmus, amely a Natura 2000 területeket hivatott megvédeni a káros emberi behatásoktól, különösen az építéssel járó tervektől és beruházásoktól. Ha egy terv végrehajtásának jelentős káros hatása lehet egy Natura 2000 területre, a hatások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket kell találni. A megfelelő vizsgálat nélkül a beruházás vagy terv nem engedélyezhető. A megfelelő vizsgálatot az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének 6. cikke szabályozza. Azonban ennél többről is szó van: az EU Bírósága számos ügyben konkretizálta ezt a szabályt. Ebben a rövid bevezetőben, amely a Central European Initiative támogatásával készült, ennek a jogintézménynek az alapjaival ismerkedhetünk meg.

Megfelelő vizsgálat – Útmutató

Megfelelő vizsgálat – Útmutató

A megfelelő vizsgálat egy olyan mechanizmus, amely a Natura 2000 területeket hivatott megvédeni a káros emberi behatásoktól, különösen az építéssel járó tervektől és beruházásoktól. Ha egy terv végrehajtásának jelentős káros hatása lehet egy Natura 2000 területre, a hatások megelőzéséhez szükséges intézkedéseket kell találni. A megfelelő vizsgálat nélkül a beruházás vagy terv nem engedélyezhető. A megfelelő vizsgálatot az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének 6. cikke szabályozza. Azonban ennél többről is szó van: az EU Bírósága számos ügyben konkretizálta ezt a szabályt. Ebben a rövid útmutatóban a megfelelő vizsgálatnak mind a szabályozása, mind annak esetjoga bemutatásra kerül. 

Környezeti jogérvényesítés Magyarországon

Környezeti jogérvényesítés Magyarországon

A rendszerváltás óta elmúlt két és fél évtizedben Magyarországon az egészséges környezethez fűződő jogaink nem lettek kevesebbek, azonban érvényesítésük társadalmi, jogi és igazgatási feltételrendszere  megnehezült. A környezeti jogok fejlődése a kilencvenes években világszerte igen erőteljes volt, ennek üteme a kétezres években némiképp lelassult, míg a kétezer-tízes évtized közepén, legalábbis a nemzetközi környezetjog területén ismét erőteljes növekedést, erősödést tapasztalhatunk egyrészt a klímavédelem sürgető feladatai miatt, másrészt az ENSZ fenntartható fejlődés célkitűzéseinek az elfogadása révén. Ezek a fejlemények előbb-utóbb nemzeti szinten is komoly változásokat fognak előidézni.

Környezeti jogérvényesítés Magyarországon

Magyarországi energia stratégiák és tervek

Magyarországi energia stratégiák és tervek

Az EMLA Egyesület a Heinrich Böll Alapítvány támogatásával és azzal együttműködésben egy ún. pilot projekt keretében a magyarországi környezetvédelmi, fenntartható fejlődés és energia tervek tartalmát és koherenciáját vizsgálta. Egyesületünk elkészítette egy angol nyelvű tanulmányt, amelyet zárt körben vitára bocsátott, illetve hamarosan egy műhelymegbeszélést is tartunk az anyagról. A tanulmány legfontosabb megállapításai azok, miszerint egyes tervek között kevés koherencia található, továbbá nem találtunk olyan tervet, amely maradéktalanul pozitív értékelést kapott volna az alkalmazott vizsgálati szempontok szerint. Egyes tervek azonban már előremutatóan ismerik a fenntartható fejlődés elméletének szinte összes elemét. A tervek nagyobb részénél volt társadalmi egyeztetés, bár fontos megjegyeznünk, hogy az esetek túlnyomó többségében ez szakmai közösségi részvételt jelentett, tehát leginkább a szakosodott civil vagy érdekképviseleti szervek részvételét a tervezési és egyeztetési fázisban.

Szolgáltatások

Services

Projektek

Projects

Ügyek

Cases

Facebook

Támogatás

Donation